ติดต่อ

ที่อยู่


 • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
  เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
 • Email: support@email.com
 • Website: www.domain.com
 • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690

ที่อยู่

 • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
  เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
 • Email: ccmed@up.ac.th
 • Website: http://www.ccmed.up.ac.th/
 • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690