ฝังเข็มรักษาโรค

  ฝังเข็มเพื่อความสวยความงาม

   ที่อยู่

   • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
    เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
   • Email: ccmed@up.ac.th
   • Website: http://www.ccmed.up.ac.th/
   • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690