ประวัติ

HTML CONTENT
HTML CONTENT

ที่อยู่

  • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
    เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
  • Email: ccmed@up.ac.th
  • Website: http://www.ccmed.up.ac.th/
  • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690