บุคลากร

นายอุดม จันทรารักษ์ศรี

การศึกษา Ph.D. Pharmacology Cornell University M.Sc. Pharmacology Mahidol University B.Sc Chemistry Mahidol University

นางสาววรางคณา กล้าจริง

การศึกษา M.CM. Clinical Discipline of Chinese and Western Integrative Medicine, Guangxi Medical University วท.บ.การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นายแสงชัย วงศ์มานะกูล

การศึกษา B.CM. Acupunture,Moxibustion and Tuina Beijing University of Chinese Medicine


นายพงศ์ภัทร อนุกูลประโยชน์

การศึกษา พจ.บ.การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวปิยะนุช โลนันท์

การศึกษา พจ.บ. การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

ที่อยู่

  • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
    เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
  • Email: support@email.com
  • Website: www.domain.com
  • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690